Opowiadanie: Odmieniec – Przebudzenie

Może to był tylko sen? Zadawałem sobie to pytanie wielokrot­nie po powro­cie do mieszka­nia. Mimo pod­skórnej chęci wiary w tę teorię, od tamtego momentu nie mogłem zmrużyć oka. Kiedy minęła zimna eufo­ria jaką poczułem i czułem jeszcze długo po tam­tym incy­den­cie, pojaw­iło sie prz­er­aże­nie. Jeśli to była prawda, to teraz wszys­tko się zmieni. Może w końcu osza­lałem? Nie mogłem tego zwalić na alko­hol ani na dragi – tych ostat­nich tak naprawdę nigdy nie próbowałem. Zgad­ni­j­cie czemu: bałem się. Jed­nak to było co innego. Kiedy opanowałem już strach, spróbowałem powtórzyć to co wydarzyło się tamtej nocy w warunk­ach kontrolowanych.

Con­tinue read­ing Opowiadanie: Odmie­niec – Przebudzenie

Thinking semagrams

What are… or maybe what our thoughts sound like? These are the words, sequences of sounds of a lan­guage in which we think. Another issue that is worth not­ing is that the lan­guage in which we think affects how we think. We build sen­tences in Pol­ish dif­fer­ent way than in Eng­lish. A com­pletely dif­fer­ent rep­re­sen­ta­tion of thoughts is a sign lan­guage: the per­son think­ing it, sees in his or her mind hands per­form­ing appro­pri­ate gestures.

Con­tinue read­ing Think­ing semagrams

Szok! Blogerzy modowi zobaczyli jak powstaja ubrania

Kole­jna szla­chetna i tak bardzo porusza­jąca akcja, tym razem blogerów z zagranicy (w sumie nie przy­pom­i­nam sobie, by nasi kochani influ­encerzy pol­skiej blo­gos­fery pochy­lali się nad czymś innym niż nowy wygląd Fb czy inne prob­lemy pier­wszego świata). Tutaj link z opisem akcji, oczy­wiś­cie z najrzetel­niejszego (zaraz obok naTemat) ser­wisu infor­ma­cyjnego.

Con­tinue read­ing Szok! Blogerzy mod­owi zobaczyli jak pow­staja ubrania